Leksikon:Skinnskatt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skinnskatt eller kongsskatt, skattetype i Øvre Telemark (Skattlandet), opprinnelig betalt med 1 kalvskinn per gård. Skinnskatt ble innført mot slutten av 1200-tallet og lagt på alle gårder som var i bruk. Under nedgangen i senmiddelalderen ble det regel at skinnskatt fortsatt skulle gå også av gårder som bare ble brukt som slåtteland. I 1661 var skinnskatt blitt slått sammen med biskops- og Olavsskatten (se dette.), og den samlede ytelsen ble regulert etter gårdstørrelsen, slik at skattesummen varierte mellom 1 og 3 kalvskinn per gård. Gårder som ga skinnskatt, betalte ikke leidang. (A. Steinnes: Gl. skatteskipnad I s. 141 f.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.