Verftsgata 8 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Verftsgata 8 har, i likhet med sine naboer, gjennomgått rehabilitering og utbygging.
Foto: Einar Dahl 2017

Verftsgata 8 i Tromsø omfatter i 2014 også deler av den gamle nabogården Skippergata 21 og er blitt et leilighetskompleks med adresse Verftsgata 8A-8H. Gammelt matr.nr. 270.

Skipper Schumacher

Skjøte fra murer B. Sæther til snekker E. Schumacher på hus og grunn, datert 27. aug., tinglyst 30. aug. 1841.

Målebrev til skipper E.A. Schumacher i 1858.

I 1865 bodde disse her: Skipper Eduard Adolph Schumacher med kona Petrine Elisabeth og en sønn, skomaker Staal Eggen med kona Ingeborg, en datter og en pleiedatter, sjøfarende Ingebrigt Lund med kona Gurina Mari, bødkersvenn Thomas Austin med kona Ane Martha Jnsdatter og en sønn.

Auksjonsskjøte på Schumachers eiendom til Johannes Holmboe og Theodor Løkke, i 1872.

Kjøpmann og bankkasserer Johannes Irgens Holmboe med kona Sophie Jensine og fem barn, skipperborger Wilhelm Simonsen med kona Wilhelmine Elisabet og en datter, i 1875.

Skjøte fra Th. Løkke til L.U. Olsen på en ½-del av eiendommen, i 1879.

Auksjonsskjøte på L.U. Olsens ½ -del til Johannes Holmboe i 1884.

I 1885: Kasserer ved Tromsø Bankkontor Johannes Irgens Holmboe med kona Sophie Jensine og ni barn, lærerinne ved den katolske skole Mary Cown, tjenestepike Enokine Eilertsen.

Skjøte fra Johannes Holmboe til adjunkt Julius Fogth i 1889.

I 1891: Julius Fogth med kona Louise Antonette og fire barn, tjenestepikene Alette Berg og Ida Berntsen, Johan Andreas Jetmundsen med kona Charlotte Fredrikke (f. Aas) og tre barn, tjenestepike Rikarda Hansen og svigerinnen Amalie Aas.

Klokker Stigen

Skjøte fra adjunkt Fogth til klokker Mikal Stigen i 1895.

Seminarlærer Ingvald Hansen Bleken med kona Ida Bleken, f. Hovland, og tre barn, klokker/lærer Mikal Olsen Stigen med kona Martha Kristine og en sønn, i 1900.

Mikal Stigen kom i 1879 som 3. lærer ved Seminaret, var fra 1892 timelærer, spesielt gymnastikk og sløyd, og ble i 1894 ansatt som klokker. Flyttet i 1902 til Nordre Gyllenborg, Skolegata 38.

Skjøte fra klokker Stigen til øvelsesskolelærer N. Hansen i 1901.

Lærer Hansen

Eid av O.N. Hansen i 1904/18.

I 1910: Øvelsesskolelærer Olaus Nikolai Hanssen med kona Dina og sju barn, tjenestepike Anne Hansen, baker/enkemann John Holte med to døtre, tjenestepike Amanda Pedersen.

I 1916: Øvelseslærer O.N. Hansen, lærerinde Aasta Dorotha, Dina Kristofa, kontordame Gunlaug, stud. med. Haakon, telegrafistinde Ingeborg, stud.jur. Kjartan og Sigrid Hansen, baker John Holthe, tjenestepike Hanna Jørgine Johansen.

Olaus N. Hansen døde 7. feb. 1925.

Erklæring fra Aasta, Haakon, Ingeborg, Kjartan, Kristian og Gundlaug Hansen- samt Sigrid Stenseth, f. Hansen, og Hans Stenseth – som de eneste myndige og selvskiftende arvinger etter Olaus Nikolai Hansen og gjenlevende hustru Dina – om at de samtykker i at hun blir sittende i uskiftet bo, i 1925.

Attest fra sorenskriveren i Rana om at distriktslege Haakon Hansen døde 23. okt. 1931.

Eid av lærerinne Aasta Hansen i 1932.

Ragnvald Erlandsen

Kjøpekontrakt hvoretter samtlige myndige arvinger etter O.N. Hansen og Dina Hansen solgte eiendommen til Ragnvald L. Erlandsen, i 1937.

Telegrafreserve Ada og slepebåtfører Jakob Jøsok, (1940).

Kontordame Rigmor Jøsok, telefondame Ada og glassmestersvenn Albert Nicolaysen, kontordame Gerd og arbeider Markus Rotvold, arbeider Nils Sørensen, (1946).

Eid av Ragnvald Erlandsen i 1946.

Lagerarbeider Konrad og damefrisør Lilli Fossli, lagermann Arthur Jensen, fangstmann Oluf Johannessen, (1957).

Konrad og Lilli Fossli, Ivar Riise, (1966).

Wiggen Tromsø sykkel og sport, en gros, avd. kontor, (1972).

Uskiftebevilling til Finn Wiggens enke, Gerd Wiggen, i 1973.

Kolsum

Skjøte fra Gerd Wiggen til Kolsums Jern, Rør og Metall A/S, i 1974.

Tromsø Sosialistisk venstreparti, (1977).

Skjøte fra Kolsums Jern, Rør og Metall A/S til Egil Larsen og Lisbeth Kjær Larsen, i 1982.

Militæreffekter og Partivarer A/S, (1982).

Skjøte til Svein Mortensen i 1985.

Mariann Johansen, (1986), Kvikk rengjøringsbyrå, (1986), Norvask A/S, avd Tromsø, (1986), Arild Rasmussen, (1986).

Espen Graffer

Skjøte til Espen Graffer i 1986.

Espen Graffer, (1990), Marit Chruickshank, (1990), Olav Eikemo, (1990), salgssjef John Andre Isvik, (1990)

Beate Nilsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.