Åres også kalt lemmergatt er et utkapp (ca. 2½ x 3 tommer) som ble gjort i alle spant/bunnstokker ut mot huden og ca. 2½ tomme over kjølen, for at bunnvannet skulle kunne dreneres fra forskip/akterskip til lensepumpen.

Åres markert med røde piler
Foto: Gunnar Bjørknes 2019
Åres
Foto: Gunnar Bjørknes 1997

Kilder

  • Einar Sauholmen (f. 1947) Fusa, Hordaland