Øvre Stålenga (Asker gnr 73/1)

Øvre Stålenga, gårdsnummer 73/1 i Asker, var et småbruk i Vollenveien 50. I eiendomsregisteret er det feilaktig oppført som Nedre Stålenga.

Øvre Stålenga
Fylke: Akershus
Kommune: Asker
Gnr.: 73
Bnr: 1
Type: Småbruk
Adresse: Vollenveien 50

Bruket ble drevet av Kristen Gulbrandsen og hans slekt. Dattersønnen Martin Paulsen Gisle eide bruket til 1948. Han var mangeårig medlem av kommunestyret og startet isproduksjon i Stålengdammen sammen med Uffo Lidemark, Store Gui. Bruket ble redusert ved fradeling allerede på 1800-tallet, siden med Gisle skole, åpnet i 1902, og idrettsplass nedenfor skolen. Utparselleringen pågikk til 2005, og bare Stålengdammen er tilbake av bruksnr. 73/1. Våningshuset, antakelig fra etableringen av bruket i 1823, har nå bruksnr. 73/74.

I 1865 hadde bruket 1 hest, 3 storfe, 5 småfe, 1 gris. 1939: 48 dekar dyrket jord, 1 hest, 3 storfe.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Øvre Stålenga (Asker gnr 73/1) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.