1000-åra

Dette tiåret kjennetegnes av maktkamp mellom dansker og nordmenn, og av en intern maktkamp i Norge der ladejarlene fikk betydelig makt.

Årstall i denne perioden er i stor grad basert på annaler fra Island, England og Irland, og må regnes som usikre.

Begivenheter

Fødsler

Dødsfall