Akershusiske ridende jegerkorps

Akershusiske ridende jegerkorps var en jegeravdeling i den norske Hæren som ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. april 1811.

Fra og med 1818 bestod det av fem kompanier: Eidsvold-Næssiske kompani (fra tidligere Akershus dragonregiment), Trøgstadske kompani og Rakkestadske kompani (begge fra tidligere Smålenske dragonregiment), samt et gevorbent kompani.

Korpset ble nedlagt ved utgangen av 1888.

Kilder og litteratur