Arangetram

Arangetram (அரங்கேற்றம் på tamil) er betegnelsen på scenedebuten til en student etter flere års trening i indisk klassisk dans og musikk. Ordet er satt sammen av arangam, som betyr scene, og etram, som betyr å bestige, altså å stige opp på en scene. Eleven kan etter sin arangetram gå videre og videreformidle kunstformen til andre ambisiøse elever.

Arangetram for indisk klassisk dans.

Man kan også se på en arangetram som en eksamensseremoni. Arangetram markerer en anerkjennelse av at studenten har opp oppnådd ferdigheter på et visst nivå. I tilfellet bharatanatyam innebærer den en vellykket gjennomføring av en serie danser.

Å utføre en arangetram er en gammel tradisjon, som markerer at en danser kan opptre alene eller er i stand til å gi opplæring til andre dansere. Arangetram kan gjøres for flere indiske klassiske dansestiler som kathak, kuchipudi, manipuri, kathakali, bharatanatyam, mohiniattam. Dessuten for vokal og instrumenter som midangam, ghatam og fiolin.

Historie

Arangetram stammer fra devadasi (tempeldanser), en tradisjon fra 1920-tallet, som startet i Sør- Asia, mer konkret i Tamil Nadu, Sør-India.

Kritikk

Både i Norge, i andre europeiske land og i USA har institusjonen arrangetram fått økende popularitet i de seinere åra. Men samtidig som populariteten har vokst, er institusjonen også blitt gjenstand for økende kritikk. Det er for eksempel blitt hevdet at forventningene om å gjennomføre en arrangetram, har skapt en form for gruppepress blant studentene, et gruppepress som kan sammenlignes med tilsvarende prestasjonskrav innenfor ulike typer av barneidrett.

Kilder