Bærums Blad

Bærums Blad var en nummer to-avis i Bærum kommune som også prøvde seg i Asker kommune, og kom ut under flere navn.

Da avisa startet i 1909 hadde den Forstads-Posten som undertittel, og skulle som nyhets- og annonseblad dekke Bærum, Asker og Aker—"Villastrøgene". Redaktør var Arne Olsen. Året etter ble det fastslått at Bærums Blad skulle være et liberal-konservativt organ, i 1916 et høyreorgan. Her gikk avisa i skjørtekantene til Asker og Bærums Budstikke.

I 1918 byttet avisa navn til Bærum og Askers Blad. Charles Kildahl ble redaktør mens Arne Olsen fortsatt trykte bladet inntil videre. Utgivelsesfrekvensen ble økt fra en til to ganger i uka i løpet av 1918. Arne Eddie tok over redaktørkrakken i 1920.

I 1923 ble navnet endret til Bærum. Med dette navnet rakk avisa tre redaktører innen 1923 var omme. Fra 1925 satt Sigurd Hansen fast, samtidig som Bærum absorberte Arne H. Laes kortlivede publikasjon Bærums Vel. Bærum gikk inn i 1932 etter å ha tapt aviskonkurransen mot Budstikka og osloavisene.

Kilder

  • Høeg, Tom Arbo (1973). Norske aviser 1763-1969: en bibliografi. Oslo: Universitetsbiblioteket, s. 86-87