Bardufoss Kraftverk

Bardufoss Kraftverk ble bygget i perioden 1953-1959 av AS Bardufoss Kraftlag som ble etablert av Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Tromsøysund kommune i 1947. Men det opprinnelige kraftverket skrev seg fra 1922. 1972 fusjonerte selskapet og gikk opp i Troms Kraftforsyning.

Oppstarten

Den første stasjonen ble satt i drift 1922 og eksisterte til omkring 1960. Fra 1947 ble Bardufossen i regi av Bardufoss kraftlag utbygd til et betydelig større kraftanlegg. Den første generatoren kom i sving høsten 1953. Etableringen av Bardufoss Kraftlag var «første skritt», i en 30-årsepoke med større kraftkildeutbygginger i Troms fylke. I tur og orden kom Innset, Straumsmo, Dividalen, Kvænangen, Guolas i Kåfjord og Skibotn. Samarbeidet mellom Tromsø elektrisitetsverk og fylkesverkene, gjennom Bardufoss Kraftlag, førte etter hvert til at det ble tatt skritt for å få til en sammenslutning av disse kraftselskapene. Troms Kraftforsyning ble til som en sammenslutning Tromsø elektrisitetsverk og TFK fra 1. januar 1972

Fusjon

Da Troms Kraftforsyning ble opprettet i 1972 ble AS Bardufoss Kraftlag avviklet og overdratt til Troms Kraftforsyning. Bardufoss Kraftverk kom så med i porteføljen til Troms Kraft AS, hvor Troms fylkeskommune eier 60% og Tromsø kommune eier 40 %.

Fallrettighetene

Leieavtale for fallrettighetene ble opprinnelig inngått i mars/april 1950 mellom AS Bardufoss Kraftlag og Norges Vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). Ved opprettelsen av Statkraft SF og senere Statkraft Energi AS ble disponeringen av statens eierandel overført dit, slik at i dag gjelder avtalen mellom Statkraft Energi AS og Troms Kraft AS.


Kilder

  • Troms Fylkeskommunes nettsider: [1]
  • Statsarkivet i Tromsøs nettsider: [2]