Benteplass skog (Øvre Eiker, 177/27)

Bentepladsen skog er en eiendom under gården Vestby i Bingen. Den ble utskilt fra bnr.5 Bentepladsen i 1906 med en landskyld på 63 øre.[1]

Truls Kristiansen som eier av Bentepladsen skjøter til ingeniør Harald Bugge i 1907.[2] Han skjøter videre til Skotselv Cellulosefabrik i 1910.[3]

De sitter med eiendommen til 1937 da den skjøtes til Ring Teigen.[4] Han er eier i matrikkel 1950 og eiendommen har fortsatt skyld 63 øre.

Referanser

  1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 319. Delingsforretning afh 1. og tgl. 05.12.1906. Eldre heftelser se pag. 275.
  2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 319. Tgl. 25.02.1907. Pantebok/ gr.boksforr. 2-296.
  3. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 319. Dat. 05.02.1910 og tgl. 07.02.1910.
  4. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 319. Dat. 19. aug 1937 og tgl. 15.09.1937.