Bibliografi:1814 (Åmot)


1814
Tittel på kapittel 1814
Forfatter av kapittel Eyvind Lillevold
Sider for kapittel 247-257 (del av kapittel)
Del av (boktittel) Åmot bygdebok
Utgivelsesår 1973
ISBN 82-7104-004-9
Inngår i (serie/flerbindsverk) Åmot bygdebok
Bind nummer 3

Kapitlet gjengir den uvanlig ordknappe adressen til prins Christian Frederik med underskrifter og valgmenn. Selvsikre bønders innsats for å oppnå politisk innflytelse er detaljert beskrevet og fyller den største delen av kapitlet.