Bibliografi:Brev frå garnisonen


Brev frå garnisonen (og de følgende kapitlene: Til svenskegrensa og Soldatane vender heim)
Tittel på kapittel Brev frå garnisonen (og de følgende kapitlene: Til svenskegrensa og Soldatane vender heim)
Forfatter av kapittel Anders Haugland
Sider for kapittel 99-101
Del av (boktittel) I gode og vonde dagar. Frå 1750 til 1965
Utgivelsesår 1998
ISBN 82-7096-309-7
Inngår i (serie/flerbindsverk) Skåneviksoga
Bind nummer 6

Tre småkapitler om soldater fra krigen i 1814, som bygger på lokalt kildemateriale og minnestoff. Kapitlene er del av hovedkapitlet ”Skånvikskompaniet og sjuårskrigen” (ss. 87-101), som kan være av interesse som bakgrunn for 1814.