Bibliografi:Frigjeringsåret 1814


Frigjeringsåret 1814 (avsnitt i kapittel)
Tittel på kapittel Frigjeringsåret 1814 (avsnitt i kapittel)
Forfatter av kapittel Per Sandal
Forfatter redaktør av bok Per Sandal
Sider for kapittel 33-34
Del av (boktittel) Frå om lag 1800 til vår tid
Utgivelsesår 1979
Inngår i (serie/flerbindsverk) Soga om Gloppen og Breim
Bind nummer 2

Kapitlet innehold troskapseden til prins Christian Frederik med underskrifter og har også noe om de økonomiske forholdene i bygda.