Bibliografi:Gildeskål og grunnloven

Gildeskål og grunnloven
Tittel Gildeskål og grunnloven
Forfattere Oscar Berg
Tidsskrift Gildeskålboka
Utgivelsesår 2014
Årgang/hefte 34
Sider 7-9

Artikkelen tar for seg hendelsene i 1814 og den lokale edsavleggelsen på høsttinget i Gildeskål i september 1814.