Bibliografi:Mot selvstyre


Mot selvstyre
Tittel på kapittel Mot selvstyre
Forfatter av kapittel Kjell Haarstad
Forfatter redaktør av bok Kjell Haarstad
Sider for kapittel 392-393 (siste del av kapitlet)
Del av (boktittel) Uten bindtittel
Utgivelsesår 1972
ISBN 82-7175-022-4
Inngår i (serie/flerbindsverk) Selbu i fortid og nytid
Bind nummer 1

Siste del av kapitlet gir en kortfattet fremstilling av 1814 i Selbu, med litt om troskapeden til prins Christian Frederik og om valgmenn. Forfatteren skriver "Det er uvisst hvordan folket reagerte på hendingene i 1814."