Bibliografi:Oppteikningar om dei som låg ute for 150 år sidan

Oppteikningar om dei som låg ute for 150 år sidan
Tittel Oppteikningar om dei som låg ute for 150 år sidan
Forfattere Redaksjonen
Tidsskrift Hardanger (Tidsskrift)
Utgivelsesår 1965
Sider 367-374

Artikkelen inneholder ukommentert minnestoff som ble samlet inn i 1905 i forbindelse med sokneprest O. Olafsens arbeid med sogeverket Ullensvang.