Bibliografi:Paa Kongsvinger 1814

Paa Kongsvinger 1814
Tittel Paa Kongsvinger 1814
Forfattere Jac. Ræder (generalmajor)
Tidsskrift Historisk tidsskrift
Utgivelsesår 1916
Årgang/hefte 24, 5. rekke, 3. bd.
Sider 17-80

Militærhistorisk og biografisk artikkel som bygger på brev og nedtegnelser fra 1814 av forfatterens far, Johan Christoffer Ræder, som tjenestegjorde som ingeniørkaptein. Artikkelen inneholder også lokalt minnestoff.