Bibliografi:Sunnfjord og 1814

Sunnfjord og 1814
Tittel Sunnfjord og 1814
Forfattere Gaute Losnegård
Tidsskrift Floraminne
Utgivelsesår 2014
Sider 8-15

Artikkel om det representative demokratiet og valmennene i Sunnfjord våren 1814.