Bygård

En bygård er et hus av en viss størrelse i en by, oftest en leiegård med flere leiligheter og eventuelt butikklokaler på bakkeplan. Hvor stor den må være for å regnes som bygård vil gjerne variere fra sted til sted; i en større by med mange store bygninger kreves en viss størrelse, mens i mindre byer kan nokså små bygninger på bare et par etasjer bli regna som bygårder. Det kan også variere med alder, da bygårder fra 1600- og 1700-tallet gjerne var langt lavere enn senere bygg.

Bygård (leilighetsgård) fra 1903, Waldemar Thranes gate 61, Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

For eldre byers vedkommende snakker man også om bygårder, men betydningen er da en noe annen. I middelalderen bygde man i byene stuer, loft og bur i lafteteknikk slik man gjorde på landet, men bygningene ble på grunn av plassmangel liggende tett på hverandre rundt en gårdsplass.

Kilder og litteratur