Dannebrogsmann

Dannebrogsmann er en betegnelse på personer som har mottatt Dannebrogskorset i sølv, egentlig Dannebrogsmennenes hederstegn, innstiftet i 1808 i forbindelse med en omforming av ordenen til også å gjelde utenfor den danske adelen.

Dannebrogsmennenes hederstegn.
Foto: Jesper Valentin

Det ble tildelt for «i en engere kreds at have gavnet fædrelandet» og var i praksis laveste klasse av Dannebrogordenen. Flere nordmenn ble Dannebrogsmenn i årene 1808–1814.

Fra 1952 betegnes Dannebrogskorset i sølv for Dannebrogordenens hederstegn, og utdeles som spesiell utmerkelse til dansker som alt har Dannebrogordenen.

Kilder og litteratur