Den gamle Metodistkirken (Larvik)

Den gamle Metodistkirken i Brannvaktsgata 4.

Den gamle Metodistkirken var en murbygning i Larvik kommune i bydelen Hovedbyen. Adressen var Brannvaktsgate 4.

Historie

I februar 1875 ervervet kirkevergene for metodistmenigheten i Larvik tomta av E. D. Christiansen. Året etter ble det besluttet å oppføre en kirke på stedet, men med små midler ble den først oppført uten tårn. Den fikk av den grunn samme fasong som et kapell. I flere år, også etter at den hadde fått sitt tårn, ble den kun omtalt som «Kapellet».

Den 5. desember 1876 sto kirken ferdig. Den var bordkledd verken ute eller inne.

Til slutt ble nødvendigheten av en gjennomgripende restaurering stadig sterkere, men det ble for kostbart. Oktober 1969 ble det derfor besluttet å selge kirken og oppføre en ny i Haralds gate. Den gamle ble ervervet av kjøpmann Albert Bøe, som skulle utvide forretningen, og revet.

Kilder