Den norske Creditbank

Den norske Creditbank (DnC) ble grunnlagt i Kristiania den 1. oktober 1857.

Kirkegata 24 i Oslo, bankens lokaler fra 1860 til 1926.
Foto: Chris Nyborg (2013).
DnC flytta i 1926 inn i Kirkegata 21.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Banken holdt fra 1860 til i Kirkegata 24 i Kristiania. Dette bygget ble oppført for banken etter bybrannen i 1858. Der holdt de til fram til 1926, da de flytta inn i nytt bygg i Kirkegata 21.

Gjennom 1960- og 1970-åra kjøpte DnC opp en rekke lokale og regionale banker. Blant disse finner vi Odda By- og Bygdebank, Porsgrunds Ørebank, Røkens Bank, Oplandske Kreditbank, Horten og Omegns Privatbank, Privatbanken i Sandefjord, Østfold Privatbank, Finnmarkens Privatbank, Haugesunds Forretningsbank og Opplandsbanken.

DnC var Norges største forretningsbank da den i 1990 fusjonerte med Bergen Bank til Den norske Bank, nå DNB.

Litteratur og kilder