Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi, ofte bare kalt Vitenskapsakademiet, er en organisasjon som samler forskere fra en rekke vitenskapelige disipliner. Formålet er å fremme vitenskap, og særlig grunnleggende og langsiktig forskning. Det ble grunnlagt i 1857 som Videnskabsselskabet i Christiania, og endra navn i 1924.

Vitenskapsakademiet har fra 1910 holdt til i Drammensveien 78, opprinnelig bygget i 1887 som villa for statsråd Hans Rasmus Astrup, ark. Herman Backer
Foto: Hans A. Rosbach (2008).

Per 1. januar 2015 var det 881 medlemmer i Vitenskapsakademiet. Av disse var 147 kvinner og 734 menn. 479 medlemmer var norske, mens 402 var fra andre land. Nye medlemmer blir valgt inn én gang per år. For å bli kandidat må man bli foreslått av et eksisterende medlem, og deretter følger en vurdering av personens faglige innsats.

Akademiet er delt i to klasser, den matematisk-naturvitenskapelige og den historisk-filosofiske. Av de 881 medlemmene nevnt i forrige avsnitt tilhørte 502 den matematisk-naturvitenskapelige klassen og 379 den historisk-filosofiske. Klassene er videre inndelt, hver i åtte grupper:

Den matematisk-naturvitenskapelige klassen:

 • Gruppe 1: Matematiske fag.
 • Gruppe 2: Fysikk, astronomi og geofysikk.
 • Gruppe 3: Geofag.
 • Gruppe 4: Kjemi.
 • Gruppe 5: Biologi.
 • Gruppe 6: Cellebiologi og molekylær biologi.
 • Gruppe 7: Medisinske fag.
 • Gruppe 8: Teknologiske fag.

Den historisk-filosofiske klassen:

 • Gruppe 1: Historie.
 • Gruppe 2: Kulturfag og estetiske fag.
 • Gruppe 3: Idéfag.
 • Gruppe 4: Litteraturvitenskap.
 • Gruppe 5: Filologi og språkvitenskap.
 • Gruppe 6: Rettsvitenskap.
 • Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Gruppe 8: Religionsvitenskap og teologi.

Den øverste ledelsen er et presidium, som per 2017 består av preses Ole M. Sejersted, generalsekretær Øivind Andersen og visespreses Hans Petter Graver. Akademiet har lokaler i Drammensveien 78, i Statsråd Astrups villa som ble oppført for Hans Rasmus Astrup. Etter hans død ble villaen solgt til Akademiet på svært gode vilkår av hans døtre. Senter for grunnforskning har tilhold samme sted.

Vitenskapsakademiet har også en rekke æresmedlemmer. Kongelige blir nærmeste automatisk gitt æresmedlemskap, og Harald V er ærespreses.

Litteratur

Koordinater: 59.91325° N 10.70411° Ø