Engervannet

Engervannet i Bærum, vann like øst for Sandvika sentrum; 0,14 km2, 1,1 km langt og største dyp 4 m. Engervannet har en tilførselselv i nordøst, Øverlandselva, og avløp i sørvest via Rønne elv til Sandvikselva nær dennes utløp i fjorden. Engervannet er smalt og langstrakt med en lav, markert terskel som ved flo sjø bidrar til at tungt saltvann blir liggende innestengt under det lette ferskvannet (skiktning).

Bandykamp på Engervannet i slutten av 1960-årene.
Foto: AB-leksikon

Sammen med næringsrike sedimenter og stor egenproduksjon bidrar dette til at bunnskiktet som oftest er oksygenfritt. Engervannet har et rikt plante- og dyreliv i og rundt vannet. Om sommeren er vannet et viktig oppholds- og hekkeområde for en rekke fuglearter.

Før slaget i Oslo, vinteren 1200, var kong Sverre ved Engervannet og spionerte da bondehæren holdt rådslagning ute på isen. I 1869 ble det dannet et selskap som skulle drive fiskeoppdrett her, uten nevneverdig suksess. Under annen verdenskrig styrtet et britisk bombefly i Engervannet 25. sept. 1942.

I middelalderen ble Engervannet kalt Folangr, nåværende navn etter plassen Enger under Blommenholm.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Engervannet er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.