Falle av

Å falle av er et seileruttrykk og betyr at skipet dreier bort fra vinden.