Forbundet Frie Fotografer

Forbundet Frie Fotografer er en fagorganisasjon for fotografer. Den ble etablert i 1974, med fremme av kunstfotografi i Norge som hovedformål. FFF er med i Kunstnernettverket, og samarbeider med andre kunstnerorganisasjoner. En av forbundets fremste saker i senere år er en innkjøpsordning for fotobøker, på linje med ordninga for innkjøp av skjønnlitteratur.

Litteratur