Forbundet for Norske Museumsvenner

Forbundet for Norske Museumsvenner ble stiftet 10. mai 1997 på Norsk Folkemuseum og er en organisasjon for museumsvenneforeninger. Foreningen har over 19 000 medlemmer fordelt i 52 vennelag.

Foreningens formål er nedfelt i vedtektene: «Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) er en landsdekkende sammenslutning av foreninger som er engasjert i frivillig natur- og kulturhistorisk arbeid, knyttet til landets museer.»

Forbundet for Norske Museumsvenner er medlem i paraplyorganisasjonen Norges Kulturvernforbund.

Eksterne lenker