Foreningen Skipet

Foreningen Skipet - Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (NSS) er en interesseorganisasjon for mennesker med en spesiell interesse for norsk sjøfartshistorie.

Briggen «Unionen», bygd i Christiansund i 1847 for reiar C. Dørschel i Bergen.

På sine nettsider www.skipet.no beskriver foreningen seg slik: «Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (NSS) er en ideell organisasjon av personer med interesse for norsk maritim historie. Foreningen arbeider for å stimulere interessen for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø.» Foreningen gir ut medlemsbladet Skipet som distribueres til cirka 1700 medlemmer (2010).

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en del av paraplyorganisasjonen Norges Kulturvernforbund.


Eksterne lenker