Frantz Eberhardt Speckhan

Frantz Eberhardt (von) Speckhan, (født 2. april 1628 i Køningsberg, død 26. desember 1697 i Ribe)[1], sønn av Johan Eberhard Speckhan og Anna Jeckel. Fikk bestalling som major ved de Danske Livregimentet til fots i 1658 og i 1661 ble han ceremonimester hos kong Fredrik III. Han ble oberst og kommandant på Akershus festning 12. september 1674. Fra 1680 var han hoffmarskalk ved det danske hoff, senere stiftsamtmann over Ribe stift og amtmann over Ribe amt. Han ble adlet 1670.

Referanser

Kilder