Freberg-gården

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Freberg-gården er en tidligere trebygning i sveitserstil i Sandefjord kommune. Den ble revet i 1973. Adressen var Hjertnespromenaden 11.

Navnebakgrunn

Gården har sitt navn etter skipsreder Abraham Jacobsen Freberg fra Sand i Sandeherred (Sandar).

Historie

Ifølge skjøte bleeiendommen utskilt fra hovedgården sommeren 1868. Kjøperen var malermester Ole Peter Tandberg fra Sandefjord. Ifølge branntakstene lot han umiddelbart oppføre to bygninger på tomta: Den ene var det huset som senere kom til å bli sidefløyen på hovedbygningen. Den andre var bryggerhuset.

I 1870 solgte han eiendommen til Thor Bryn.

Inn til Tandbergs relativt beskjedne bolig oppførte han en bygning som ifølge Per Thoresen i Sandefjord-museene årbok 1976-78, s. 12, «gjorde stedet passende for en mann i hans posisjon». Det er sannsynlig at det var han som i hovedsak fullførte utbyggingen gjennom også å oppføre et uthus.

De bygningene som dermed sto på den 225 kvadratfavners store eiendommen var et vinkelbygd våningshus, en uthusbygning samt et bryggerhus. Til sammen dannet disse husene et tett sluttet tun.

Det fantes en liten veranda på den «representative» våningsfasaden mot syd, hvor man gikk ut i et forholdsvis stort hageanlegg. I 1890-årene ble den erstattet av en to etasjers lukket glassveranda. På samme tid ble et par rom i loftsetasjen innredet.

I 1870-årene var hovedhuset inndelt i to klart atskilte «territorier»: På den ene siden hadde man malermester Tandbergs gamle hus: den delen som var preget av matstell samt barnepass. På den andre siden hadde man Bryns nybygg som var helt dominert av de fire store stasstuene som vel primært ble forbundet med fest samt høytid. Denne fløyen inneholdt dessuten et kontor og gjesterom i første etasje samt to soverom med alkover ut mot gavlene i andre etasje. Under hele denne fløyen var det kjeller.

Tidligere eiere

Det var Freberg og hans barn som eide gården de følgende åtti årene.

Kilder

  • Thoresen, Per: Sandefjord-museene årbok 1976-78, s. 9-23

Koordinater: 59.12983° N 10.22275° Ø