Furnes kommune

Furnes kommune var en kommune i Hedmark. Den ble oppretta ved utskillelse fra Vang kommune i 1891, på et område som tilsvarte Furnes prestegjeld, som ble oppretta i 1908. Dette var et noe mindre område enn bygda Furnes på sitt største, ettersom den også strekker seg inn i Hamar kommune.

255 Furnes. Utsikt ved kirken.
Foto: Carl Normann (1920).

Kommunen ble i 1964 innlemma i Ringsaker kommune. Den var da på 201 km².

Kilder