Fusta (Vefsn)

Fusta er en elv i Vefsn kommune. Elven har sitt utspring fra Fustvatnet og munner ut i Vefsnfjorden mellom gårdene Skaland og Veset.