Grønnegata 78 (Tromsø)

Grønnegata 78 i Tromsø var en fin hjørnegård mot Fredrik Langes gate. - Gammelt matr.nr. 14.

Grønnegata 78-80. Nå er det Tromsø kommune ved Barnevernet og Flyktningtjenesten som dominerer bildet.
Foto: Einar Dahl (2018).
I 2014 er det Nordea som er konge på haugen. Sett fra Fredrik Langes gate.
Foto: Stig-Lennart Sørensen
Et fint bilde av nr. 78 få år før det ble revet.
Foto: Ukjent (1955).
Øverste del av Fredrik Langes gate med den vakre Latinskolen på toppen. Grønnegata 78 helt til høyre, på hjørnet. Ca. 1950.
Foto: Arthur Sjøtun
I 1961 var arbeidet med den nye banken i full gang, med Nils Meland som entreprenør. Bak til høyre er også Tromsø kokk- og stuertskole i ferd med å reises. Den gamle skolen "Sibirien" ser vi også i bakgrunnen. Bildet er publisert i avisa "Tromsø" 8. des. 2007.
Foto: Chr. Hansen (?)
Slik kunne Fiskernes bank stolt presentere sitt nybygg. Fra bankens 25-års jubileumsutgivelse i 1974.
Foto: Ukjent

Syerske Jacobsen

Målebrev til E. Jakobsen, datert 19. aug. og 2. okt. 1829, tinglyst 29. mai 1839.

Skjøte på en del av grunnen, samt nytt hus på samme, fra E. Jakobsen til Anne Nilsdatter i 1841, jfr. matr.nr. 302 (Fredrik Langes gate 29), med forpliktelse til ikke å bebygge et tomtestykke således at det skygget for det solgte husets vinduer.

Skjøte fra E. Jakobsen til jomfru Stoltenberg på en grunnstrekning 5 alen bred i vestre og 2 alen bred i østre ende, i 1844.

I 1865 bodde huseier Eli Jacobsen her med to barn, agronom Ole Ørstad med kona Anne Oline Løkke og sønnen Andreas, skomaker Laurits Andreas Einersen med kona Inger Sophie Aas og en pleiedatter.

I 1875: Huseier, syerske og strikker Eli Olsdatter Jacobsen med en pleiedatter, dessuten skomakermester Fredrik Andreas Kønig med kona Elen Serenne, tre barn og tre skomakersvenner.

Blikkenslager Blomqvist

Skjøte fra Esaias Jakobsens bo til blikkenslager Hans Blomqvist i 1885.

I 1885: Blikkenslager Hans Johan Blomqvist med kona Berthe Sofie og to døtre, postfullmektig Gerhard Rask Olsen med kona Fredrkke og to barn, Lina Solem.

Blikkenslagermester Hans Blomquist med kona Bertha, tre døtre og faren, Carl Blomquist, kullarbeider Christian Pedersen med kona Josefine og sønnen Erling, i 1900.

I 1910: Blikkenslager Hans og Bertha Blomqvist med to døtre, skomaker Hans og Hilda Ballo med to døtre, tjenestepike Karen Berntsen, skomakerlærling Johan Israelsen.

I 1916: Blikkenslager Hans Johan, Bertilie og Jeanette Blomquist, kjøpmann Daniel Caplan, tjenestepike Berentine Olsen.

Skjøte fra Hans Blomquist til Alvilde Jevningen, Berthelie Larsen og Jeanette Svendsen på denne eiendommen, uten kjøpesum, med rett for selgeren å bo i huset så lenge han lever, i 1926.

Eid av H. Blomquists barn i 1932 og 1946.

Butikkdame Marit Solhjell, kaiformann Einar Svendsen, (1940).

Formann Einar Svendsen, (1946).

Senere «Tromsø Lesesirkel», Jens Bosteds utsalg av brukte blader og bøker (1950/60-tallet).

Kaiformann Einar og fenrik Arne Svendsen, (1957).

Huset ble revet tidlig på 1960-tallet.

Grønnegata 78/80

Fiskernes bank (etabl. 1950), bygde ny forretningsgård i Grønnegata 78/80, ferdigstilt i 1964, (1982).

Kranes konditori kom fra Storgata 65 i 1964 og flyttet inn i toppetasjen, men allerede i 1966 ble det lagt ned. Dette var slutten for et tradisjonsrikt konditori i Tromsø.

Arbeidskontoret for Tromsø og omland, (1966/72), Arkitekt Terje Jacobsen, (1966), arkitekt Eigil Hallset, (1966), arkitekt Asbjørn Moe, (1966), Asbjørn og vaktmester Reidar Hansen, (1966/72), Karlsens fysikalske institutt, (Esther Karlsen), (1966), Forsikringsselskapet Samvirke, adv.kontor, (1966), Nye norske forsikringsaktieseskap, avd.kontor, (regionsjef A. Dybwad), (1966), statsaut. revisor Leif Kvaal, (1966), flyttet til Grønnegata 58/62, Winge & Co, reisebureau, (1966).

Arktisk forening, (1972), lege Svein Erik Stenvold, (1972/77), lege Jon Wold, (1972/77), Kystfinans A/S, (1972/82) Sjømannskontoret i Tromsø, (1972).

Legesenteret, (1977), lege E. Thorsen, (1977).

Den 29. april 1982 ble eiendommene Fr. Langes gate 25, Grønnegata 78, 80, 82, 84, 86 og 88, samt Kemnerbakken 2, sammenføyd til en eiendom.

Christiania bank og Kreditkasse kom til byen gjennom en fusjon med Fiskernes bank i 1984.

Fiba Regnskap Tromsø A/S, (1986), Kystfinans – Lefac Nord, (1986), Norbank EDB-revisjon, (1986), Norsk Kollektiv Pensjonskasse A/S, (1986).

Funksjonshemmedes fellesorg. Troms, (1990), Chr. F. Grøner A/S, rådg. ing., (1990), Kreditkassen, (1990/96), Lefac Finans A/S, (1990/93), MM Regnskap og Økonomiservice, (1990/93), Servicekontoret for funksjonshemmede i Troms, (1990).

Aeroflot, (1993/96), Den Norske Kreftforening, (1993/99), Eilertsen Trafikkskole, (1993/99), Vladimir Fomin, (1993/96), Grøner Tromsø A/S, (1993), Tromsø Trafikkskole, (1993).

Adv. Øyvind Hansen, (1996), Robert Antonsen, trafikkskole, (1996/99), Arbeidslivstjenesten i Troms, (1996), Kreditorforeningen i Tromsø, (1996/99), Karlsen trafikkskole, (1996), Norske Liv AS, (1996/99), Sveinung Pedersen, trafikkskole, (1996/99), Svein Kåre’s trafikkskole (Svein Kåre Ludvigsen), (1996/99), Team trafikkskole (Fjellaksel/Nyvold), (1996), Tromsø Trafikkskole, (1996).

De 7 trafikkskolene utgjorde til sammen Tromsø trafikkskolesenter, (1996/2014).

Arbeidslivstjenesten i Troms, (1999).

Klesbutikken Design Forum holdt til her i en ti års tid til de la ned i 2014. Advokatfellesskapet Centrum.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.