Grunnkretser i Vestre Toten kommune: Sideversjonshistorikk

Hopp til navigering Hopp til søk

Valg av diff: merk i radioknappene de sideversjonene du ønsker å sammenligne og trykk enter eller knappen nederst på siden.
Forklaring: (nå) = forskjell fra nåværende sideversjon, (forrige) = forskjell fra foregående sideversjon, m = mindre endring.

6. jun. 2024

2. jan. 2024

  • forrige 13:102. jan. 2024 kl. 13:10Tor Olav Haugland (TorolHaug) samtale bidrag 2 124 byte +2 124 Ny side: {{innhold høyre}} '''Grunnkretser i Vestre Toten kommune''' er en navneliste over de 58 grunnkretsene i kommunen, gruppert i delområder. Først en innledning om hensikten med denne kretsinndelingen. Statistisk Sentralbyrå, som har etablert grunnkretsene, skriver: ''«Formålet med å dele kommunen inn i grunnkretser er å lage små, stabile og geografisk enheter … Et annet hovedkriterium er at grunnkretsene bør være mest mulig ensartet når det gjelder natur og næring…