Grunnkretser i Vestre Toten kommune

Grunnkretser i Vestre Toten kommune er en navneliste over de 58 grunnkretsene i kommunen, gruppert i delområder. Først en innledning om hensikten med denne kretsinndelingen.

Statistisk Sentralbyrå, som har etablert grunnkretsene, skriver: «Formålet med å dele kommunen inn i grunnkretser er å lage små, stabile og geografisk enheter … Et annet hovedkriterium er at grunnkretsene bør være mest mulig ensartet når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur.»

Mellom kommune og grunnkretser finnes et nivå kalt delområde, og i Vestre Toten er grunnkretsene gruppert i 5 delområder.

Grunnkretser i delområde Raufoss Øst

 • 0101 Breiskallen
 • 0102 Negard
 • 0103 Grøtthaug
 • 0104 Elton
 • 0105 Vestrumenga
 • 0106 Raufoss sentrum
 • 0107 Korterud
 • 0108 Østvoll
 • 0109 Lerud
 • 0110 Ringvoll
 • 0111 Grimåsfeltet
 • 0112 Skogsrud
 • 0113 Lillo
 • 0114 Dragerskogen
 • 0115 Grimås
 • 0116 Riksvegen Raufoss syd
 • 0117 Drager

Grunnkretser i delområde Raufoss Vest

 • 0201 Nyset
 • 0202 Raufosskogen
 • 0203 Veltmannåa
 • 0204 Lønnberget
 • 0205 Sagvoll
 • 0206 Nordåsen
 • 0207 Raufoss ammunisjonsfabrikker

Grunnkretser i delområde Reinsvoll

 • 0301 Midtåsen
 • 0302 Gotterud
 • 0303 Engeseter
 • 0304 Solvoll
 • 0305 Roksvoll
 • 0306 Reinsvoll bruk
 • 0307 Røstøen
 • 0308 Nordseth
 • 0309 Reinsvoll sentrum
 • 0310 Presteseterfeltet
 • 0311 Kysetfeltet
 • 0312 Presteseter sykehus
 • 0313 Kyset
 • 0314 Reinsvollsveen
 • 0315 Bruflat
 • 0316 Lauvhøgda
 • 0317 Koltjern

Grunnkretser i delområde Bøverbru

 • 0401 Ihle
 • 0402 Valheim
 • 0403 Holte
 • 0404 Bøverbru sentrum
 • 0405 Rud
 • 0406 Børsvollsveen
 • 0407 Heksum
 • 0409 Smågarda

Grunnkretser i delområde Eina

 • 0501 Vesterås
 • 0502 Vadet
 • 0503 Eina sentrum
 • 0504 Blilie
 • 0505 Mjørlund
 • 0506 Teiterud
 • 0507 Einastrand
 • 0508 Amlien
 • 0509 Hågår

Litteratur og kilder