Guttorm Pålsson

Guttorm Pålsson (død 7. januar 1350) var biskop av Stavanger fra 1343 til sin død. Han er den siste person vi kjenner ved navn som døde under svartedauen[1].

Svært lite er kjent om Guttorm. Han er antagelig identisk med en Guttorm Pålsson som var prost i Apostelkirken i Bergen, som nevnes i et diplom fra 1340[2]

Referanser

  1. Benedictow 2002, s. 81.
  2. DN I, nr. 267

Kilder


Forgjenger:
 Eirik Ogmundsson 
Biskop av Stavanger
Etterfølger:
 Sigfrid Hennekinson