Gymnas

Gymnas var fra 1869 til 1974 betegnelsen på skoler som førte fram til examen artium, det vil si en eksamen som gir adgang til høyere studier. Navnet ble henta fra tysk skolevesen, og ble innført gjennom skoleloven av 1869. I skoleloven av 1896, lov om høyere allmennskoler av 1935 og lov om realskoler og gymnas av 1964 ble gymnaset beholdt.

Da lov om videregående opplæring av 1974 ble gymnaset erstatta av studieretning for allmenne fag i videregående skole. I 2006 ble dette så endra til utdanningsprogram for studiespesialisering. Fortsatt blir dette omtalt som gymnas av mange, og enkelte skoler bruker fortsatt gymnas i navnet.

Kilder

  • Gymnas i Store norske leksikon