Hamar bibliotek - avdeling Vang

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 23. apr. 2012 kl. 12:20 av K.mælumsæter (samtale | bidrag) (Ny side: '''Hamar bibliotek - avdeling Vang''' Historikk Det Vangske Læserselskab ble stiftet i Olsrud Arresthus 1828, og dette ble forløperen til opprettelse av eget bibliotek i Vang. Orlogsp...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Hamar bibliotek - avdeling Vang

Historikk

Det Vangske Læserselskab ble stiftet i Olsrud Arresthus 1828, og dette ble forløperen til opprettelse av eget bibliotek i Vang.

Orlogsprost Even Andersen sendte 1.juni 1839 en innbydelse til formannskapet i Vang og anmodet om en sammenkomst med tanke på å drøfte opprettelse av en "Almuebogskamling for Wangs Præstegield". Deretter ble det besluttet at utlån av bøker skulle starte 1. januar 1840, og Vang Almuebibliotek var etablert.

Biblioteket lå i klokkergården ved Vang kirke, og var åpent hver søndag etter gudstjenesten. I starten omfattet biblioteket både Vang og Furnes bygdelag, men i lengden ble dette en lite tilfredsstillende løsning. Etter vedtak i Vangs Formandskab 21.september 1889 ble boksamlingen delt mellom de to bygdelagene, og delingen trådte i kraft fra 1.januar 1890.

Det finnes få skriftlige kilder som omtaler Vang folkebibliotek for perioden 1890 til 1923, men biblioteket holder fortsatt til i klokkergården. I en trykt katalog fra Vangs folkebibliothek fra 1903 kan en lese følgende: "Bibliotekets bøger udlaanes gratis. Dog maa enhver, som ønsker at laane bøger, kjøbe bibliotekets katalog". Dette var tross alt overkommelig, for prisen for katalogen var 30 øre. Katalogen forteller også at boksamlingen nå har vokst til om lag 1000 bind.

I 1923 flyttet biblioteket fra den private klokkergården over til 2.etasje i kommunehuset like ved.

I 1946 ble åpningstida utvidet med tirsdag og fredag kveld fra kl. 19 - 21. I tillegg ble det nå opprettet en rekke utlånsstasjoner - bl.a. ved Øvre Vang kapell, Vestås skole, Østås skole, Ingebergbakken og i Skramstads krets ved Lindholt. Utlånsstasjonene ble etterhvert nedlagt i 50-årene, og i 1956 ble det opprettet en filial i det nyreiste samfunnshuset i Øvre Vang.

I 1962 ble hovedbiblioteket flyttet fra kommunelokalet til 2 klasserom ved den nybygde Ener Ungdomsskole som en midlertidig løsning. Kombinasjonsbiblioteket med ungdomsskolen ble etablert, og i 1965 fikk bibliotek nye lokaler i 2.etasje i samfunnshuset på Ener.

Lilia Birkeland ble ansatt som fagutdannet bibliotekar i 1970, og i 1971 ble institusjonsnavnet Vang folkebibliotek endret til Vang bibliotek.

Utlånet økte - åpningstidene ble utvidet, og plassmangelen ble nok en gang svært prekær.

I 1986 flyttet Vang bibliotek inn i nybygde moderne lokaler på Ener - bygget er frittliggende, men likevel i nær tilknytning til ungdomsskolen. Etter at Vang kommune ble sammenslått med Hamar kommune i 1992, ble Vang bibliotek en avdeling under Hamar bibliotek. Kombinasjonsbiblioteket med Ener opphørte etter hvert, og bibliotekets offisielle navn er nå Hamar bibliotek - avdeling Vang.

Øvre Vang bibliotek flyttet inn i nybygd lokale i tilknytning til Lunden skole i 1985, men driften ved denne avdelingen ble nedlagt i 2009.


Kilde: Brede Stubstad: Vang bibliotek 1840-1990 - 150 år. Fra Almuebogsamling til kulturelt treffpunkt. Ridabu 1990.