Hanna Geiran

Hanna Kosonen Geiran (født 1969) ble i oktober 2018 utnevnt til riksantikvar.

Hun er utdanna som sivilarkitekt, og ble ansatt hos Riksantikvaren i 2005. I 2014 ble hun avdelingsdirektør for kulturminneavdelinga. Etter at det ble klart at Jørn Holme ville forlate stillinga som riksantikvar før åremålet var utløpt, ble hun en av to interne søkere til stillinga. Utnevnelsen betydde at hun ble landets første kvinnelige riksantikvar.

Litteratur og kilder