Heggen kirke

Heggen kirke i Modum kommune stammer fra middelalderen, og de eldste delene ble oppført i romansk stil tidlig på 1200-tallet. Tidlig på 1700-tallet ble den utvidet til en korskirke, og fikk nytt korparti i 1832. En ny utvidelse ble fullført i 1878, og femti år senere gjennomgikk kirken en restaurering. Ytterligere restaureringsarbeider ble fortatt rundt 2020. Kirken er den eldste i bygda, og er fredet i henhold til Kulturminneloven §4.

Heggen kirke i Modum. Vikersundbakken skimtes i bakgrunnen til høyre.
Foto: Leif-Harald Ruud (2024).

Takmaleriene fra 1840 er malt av Jørgen Erichsen (1790–1871). De to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland i 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi Himmelfart. Den eldste norske kopien av Leonardo da Vincis «Nattverden» er en del av altertavlen. Det øvre motivet er Korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og på toppen av alteret står Kristus som verdens frelser.

Like nordvest for kirken ligger Modum prestegård.

Kilder


Koordinater: 59.9409045° N 10.000862° Ø