Hornnes og Iveland kommune

Hornnes og Iveland formannskapsdistrikt ble opprettet 1. januar 1838.

Kommunen ble delt i to 31. desember 1885. Ved delingen hadde det nye Hornnes herad 1.113 innbyggere og Iveland 1.103.

Kilder

Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999.