Imperativnavn

Et imperativnavn er et stedsnavn som er sammensatt av et verb i imperativ og et adverb, oftest et stedsadverb. Navnetypen kom til Norge fra Danmark og Tyskland, der slike navn er ganske vanlige. I Danmark er disse navna kjent fra 1500-tallet, og de eldste norske er også så gamle. En stor del av de norske imperativnavna har imidlertid eldstebelegg fra 1700- og 1800-tallet.

Rykkinn i Bærum. Navnet oppfordrer de vegfarende til å komme inn, «rykke inn».
Foto: Pål Giørtz (2012)

Imperativnavna inneholder ei oppfordring om å gjøre noe bestemt, for eksempel å sette seg ned og nyte utsikten (navn som Kikkut og Tittut), eller å jage på hesten så den kommer opp bakken (Peisopp). Svært mange av imperativnavna er navn på skysstasjoner, vertshus og gjestgiverier. Bislett og Bilitt er eksempler på det siste; begge betyr «vent litt/ta ei pause», altså bi (så) litt. Rykkinn oppfordrer de vegfarende til å komme inn, «rykk inn».

Kilder og litteratur