Inga (årbok for Varteig Historielag)

Inga er årboka til Varteig Historielag. Tidsskriftet har kommet ut hvert år sia 1985 og er oppkalt etter kongsmora Inga fra Varteig. Anne Sofie Bergerud har helt sia første nummer vært fast illustratør. Årstidsskriftet har romma artikler med ulike temaer, men folketellingene for Varteig samt gårds- og slektshistorie har vært faste innslag. Historielaget har gjennom Inga tatt mål av seg å oppdatere de gårds- og slektshistoriske artiklene som sto i Olav Spydevolds bygdebok for Varteig.

Montasje av heftene fra 2003–2008
Foto: Varteig Historielag

Kilder og litteratur