Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 22. sep. 2009 kl. 16:39 av Siri J (samtale | bidrag) (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) flytta til Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS: IKAVA blir omdirigering hit, navnet er ikke et godt søkebegrep)
Hopp til navigering Hopp til søk

Historikk og eiere

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et selvstendig interkommunalt selskap som yter ulike arkivtjenester til sine eiere. IKAVA ble opprettet i 1990 og har siden blitt omorganisert og tilpasset Lov om interkommunale selskaper. Samtlige kommuner i Vest-Agder, samt Vest-Agder fylkeskommune, er eiere i selskapet.


Oppgaver

IKAVA skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven. For å løse dette driver IKAVA med arkivplanlegging, utarbeidelse av lokale retningslinjer og rutiner og kursutvikling og -avvikling for eierne. I 2006 startet IKAVA oppgaven med å opprette og drive eierkommunenes lovpålagte arkivdepot. Arkivedepotet skal motta, registrere, vedlikeholde, sikre, bevare og formidle samtlige eieres eldre og avsluttede arkiver, både på papir og de som er produsert elektronisk. Samtlige eiere har avlevert sitt eldre og avsluttede materiale frem til omkring 1964. Dette dreier seg om materiale fra før 1837 og på alle fagfelt som kommunene har utført tjenester og oppgaver. Samlet bestand er nærmere 3000 hyllemter.

Materialet er tilgjengelig for publikum på IKAVAs lesesal. Lesesalen driver IKAVA i samarbeid Statsarkivet i Kristiansand. Dette samarbeidet er en del av det samarbeidet Arkivsenter sør [1].


Ekstern lenke

Interkommunalt arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA)

http://www.ikava.no