Kitty Kiellands vei

Kitty Kiellands vei i Bærum går ca. 250 m nordover fra VallerveienAvløs/Valler, der veien deler seg med en del som går videre ca. 100 m som blindvei, mens en annen del går nordøstover til Erik Werenskiolds vei. Hovedløpet er 385 meter langt, mens avgreiningen til Erik Werenskiolds vei er 170 meter lang.

Parti fra Kitty Kiellands vei i Bærum.
Foto: Leif-Harald Ruud (2023).

Veien ble navnsatt i 1955, og er oppkalt etter maleren Kitty Kielland (1843–1914). Hun var med i «Fleskumkretsen» og malte mange malerier med motiver fra Bærum, og flere av malerne fra det samme miljøet har gitt navn til veier i nabolaget. Bebyggelsen består i hovedsak av rekkehus, blant annet nr. 1–16 som ble oppført i 1950-årene av A/L Søndre Nes Borettslag (i dag Søndre Nes Sameie).

Kilder