Kjeldearkiv:Avholdsfolkets oplysningskontor

Avholdsfolkets oplysningskontor kom som en følge av avholdsrørslas store vekst. Det var Avholdspartiet som ble katalysatoren for kontoret som skulle bistå avholdsfolket med generell og spesiell informasjon. Advokat Hans Johnsen Gurstad, som alltid skrev seg Hs Gurstad ble kontorets første leder, da det ble etablert i 1911.

Avholdsfolkets oplysningskor. 1ste virkeaar 1911