Kjeldearkiv:Redningsforening stiftet i Vanvikan

Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 3 1939
Plassering: Forside
Forfatter:

Artikkelen Bilde

Redningsforening stiftet
i Vanvikan.

Juletrefest 7. januar.

I Vanvik blev det stiftet en
redningsforening 27. november
sl. ved sekretær Sørvik. Der
tegnet sig 58 medlemmer.

Til styre blev valgt flg.: For-

mann: Jordmor Aasta Solheim;
nestform.: Ingeborg Wanvik;
kasserer: Arnulf Balstad; sekre-
tær: Hildur Kleven; 5. styremed-
lem: Anders Lindgjerdet.

Foreningen avholder sine mø-

ter i Vanvik bedehus.

Lørdag den 7. ds. hadde fore-

ningen juletrefest som var godt
besøkt. Form. ønsket velkom-
men; løitnant Dalsaune talte om
redningsaken, sang av sangko-
ret i Vanvikan, noen småpiker
førte op en skets.

Under kaffepausen fikk fest-

lyden besøk av en fisker som
kom direkte fra sjøen han for-
talte om sine oplevelser langs
kysten. Før han drog videre
overrakte han foreningen en
gave som blev utloddet.

Der var også utlodning av en

del andre gjenstander som var
gitt til foreningen.

Efter kaffen var det gang

rundt juletreet og oplesning av
Kari Solheim samt sang av
sangkoret.
Festen innbragte kr. 110.

Scannet fra avisen