Kjemåga stasjon

Kjemåga stasjon var ein jarnbanestasjon mellom Lønsdal stasjon og Rognan stasjonNordlandsbanen. Stasjonen fikk namn etter elva Kjemåga. Denne stasjonen, så vel som Trettnes stasjon, Rusåga stasjon og Røkland stasjon, blei opna torsdag den 1. desember 1955 da Nordlandsbanen vart forlenga frå Lønsdal til Røkland. Kjemåga stasjon vart nedlagt onsdag den 1. desember 1971.

Den tidligare Kjemåga stasjon sett frå nordgåande nattog i mars 2010.
Foto: Olve Utne
Kjemåga stasjon i 1957
Foto: Jac Brun/Nasjonalbiblioteket

Kjelder