Kongens utsikt

Kongens utsikt er et utfartssted i Hole kommune.

Utsyn fra Kongens utsikt
Foto: Vidar Iversen (2012).

Det ligger vest for Kleivstua på et fjellplatå 484 meter over Tyrifjorden/Steinsfjorden. Stedet er kjent for sin utsikt over store deler av Hole og Ringerike. Det har fått sitt navn etter kong Karl Johan som besøkte stedet i 1832.

Plattformen her ble bygd i tre noen år etter, men ble revet og bygd opp igjen i stein – med rekkverk og benker – i 1880.

Se også

Kilder