Koppang

Koppang er et tettsted og administrasjonssenteret i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen. Det er kommunens eneste tettsted, og har 1160 innbyggere (2019). Stedet ligger på østsida av Glåma.

Koppang stasjon i 1880-åra.
Foto: Axel Lindahl

Navnet kommer fra norrønt kaupangr, 'handelssted', og det skal ha vært et handelssted her siden middelalderen. På grunn av flomproblemer har bebyggelsen etter hvert blitt trukket innover fra elva. På Koppangsjordene står det flere utløer som har klart seg gjennom de mange storflommene. En bygning som ifølge tradisjonen ikke klarte seg var Koppang stavkirke. Den skal ha blitt tatt av flom, og stokkene fløt i land på Kirkemoen i form av et kors. De ble da gjenbrukt til ei ny kirke der. Det er laget ei kulturminneløype på Koppang som gir god oversikt i kulturminner og kulturlandskapet.

Det moderne tettstedet begynte å vokse etter at Koppang stasjonRørosbanen ble åpna i 1875. I perioden 1877–1885 måtte passasjeren ha en overnatting på Koppang, noe som førte til betydelig vekst på stedet. I dag preges stedet blant annet av trevareindustri.

Litteratur og kilder